Zasady i warunki.

WARUNKI SPRZEDAŻY (BUSINESSES I CONSUMERS)

 1. 1. WPROWADZENIETION

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami sprzedaży.

Zostaniesz poproszony o zapoznanie się z niniejszymi warunkami sale before placing an order for produkty z our website.

 1. 2. INTERPRETACJA

W niniejszych warunkach sprzedaży “my” oznacza Ngenco (a “nas” i “nasz” będą odpowiednio interpretowane); a “Ty” oznacza naszego klienta lub potencjalnego klienta produktów (a “Twój” będzie interpretowany odpowiednio).

 1. 3. PROCES ZAMÓWIENIA

Reklama produktów na naszej stronie internetowej stanowi “invitation to treat”, a Twoje zamówienie na produkty stanowi umowę finansową. Żadna umowa nie wejdzie w życie między Tobą a nami, chyba że i dopóki nie przyjmiemy Twojego zamówienia zgodnie z procedurą szczegółową below.

Aby  enter w contract kupić products from nas, będziesz musiał take following kroki

 • dodaj produkty, które chcesz kupić, za pomocą spersonalizowanego loginu, do koszyka shopping i kontynuuj to the checkout.
 • wybierz preferowaną metodę wysyłki, confirm swojego order i consent to te warunki of sale.
 • Następnie wyślemy Ci wstępne potwierdzenie, a następnie fakturę zawierającą shipping costs, w którym point twój order stanie się wiążącym contractem.
 • Nie złożymy kopii of tychterms of sprzedaży, konkretnie w relation to your order.   Od czasu do czasu możemy aktualizować wersję niniejszych warunków sprzedaży na stronie internetowej i nie gwarantujemy, że wersja, na którą wyraziłeś zgodę, pozostanie dostępna. Dlatego zalecamy, aby download, print and zachować kopię warunków sprzedaży dla swoich rekordów.

The only język w which we provide te terms of sprzedaż jest English.

Przed złożeniem zamówienia będziesz miał możliwość zidentyfikowania, czy popełniłeś jakiekolwiek błędy input, reviewing wózka shopping prior to confirming  your order.  Możesz wykryć wszelkie błędy wejściowe, które mogą być uśpione przez  twój order, zmieniając ilości lub anulując order i ponownie uruchamiając process.

 1. 4. PRODUCTS

Ngenco Ultra-Fast Spray Wrap dostarczany w metalowych kapsułkach o różnych rozmiarach.

 1. 5. CENA I PŁATNOŚĆ

Ceny produktów są podawane na stronie internetowej.   Ta strona internetowa contains a large numer of produktów, i zawsze jest możliwe that some the ceny on the strona internetowa może być incorrect.  Sprawdzamy ceny w ramach naszych procedur sprzedaży, więc that prorrect prorrect price will być podane w yoyour invoice.

Oprócz ceny produktów, będziesz musiał zapłacić opłatę za wysyłkę, która zostanie podana na Twoim invoice.

Płatność staje się wymagalna z chwilą otrzymania invoice.

Możemy wstrzymać produkty, jeśli cena nie zostanie odebrana w całości w oczyszczonych fundach. Ceny na stronie internetowej nie zawierają podatku od wartości dodanej.

Płatność za wszystkie produkty musi być dokonana dowolną metodą detailed on the invoice.

Ceny produktów mogą się zmieniać od czasu do czasu, ale zmiany nie będą miały wpływu na istniejące umowy, które zostały uzgodnione i weszły w życie.

[Jeśli kwestionujesz jakąkolwiek płatność dokonaną na naszą rzecz, musisz natychmiast skontaktować się z nami i podać pełne dane swojego claim.

Jeśli prześlesz nieuzasadnioną kartę kredytową, kartę debetową lub inne obciążenie zwrotne, będziesz zobowiązany do zapłaty nam w ciągu [7] dni od daty obciążenia zwrotnego:

 • Kwota równa kwocie zwrotu.
 • Wszystkie poniesione przez nas koszty ponoszone przez osoby trzecie w związku z obciążeniem zwrotnym (include charges wykonane przez nasz lub Twój bank or płatności processor or wystawcę karty).
 • opłata administracyjna w wysokości 50 GBP [(w tym VAT)]; oraz (iv) wszystkie uzasadnione koszty, straty i wydatki poniesione w związku z odzyskaniem zleceń odzyskanych w this paragraph (w tym między innymi opłaty prawne i opłaty za windykację).]

[Bez   uszczerbku dla naszych praw, if you przesłać nieskorygowaną kartę kredytową, kartę debetową lub inny charge-back, a następnie we może zakończyć any contracts między tobą and nami na these warunki sprzedaży, przekazując ci pisemne powiadomienie o terminatio n.]

[W celu uniknięcia wątpliwości,  jeśli nie  rozpoznasz lub nie zapamiętasz źródła wpisu na wyciągu z karty lub innym sprawozdaniu finansowym i nie dokonasz zwrotu opłat; jako wynik, spowoduje to nieuzasadnione obciążenie zwrotne.]

6. TWOJE WARRANTIES You warrant to us that:

 • jesteś prawnie zdolny do wejścia w binding contracts, a ty masz pełną authority, moc i pojemność to zgodzić się na these terms of sprzedaż.
 • the information provided in yoyour order is accurate and complete; and
 • Będziesz w stanie przyjąć dostawę produktów the.

7. DOSTAWAPOLICY

Wszystkie Produkty są dostarczane EX WORKS BROMSGROVE UK.

Zorganizujemy dostawę produktów na adres dostawy wskazany na Twoim  invoice.

Dołożymy wszelkich starań, aby wysłać Twoje produkty na or before date wysyłki określonych na naszej fakturze lub, jeśli na naszej fakturze nie ma daty, wysyłka zajmie place w ciągu 21 dni od daty of Invoice payment.

8. RYZYKO I WŁASNOŚĆ

Własność Produktów przejdzie na Ciebie dopiero po otrzymaniu przez nas pełnej zapłaty wszystkich kwot należnych w odniesieniu do produktów (w tym charges wysyłkowych)

Produkty będą na Twoje ryzyko od momentu wysyłki i powinny być odpowiednio ubezpieczone.

9. KONSUMENCI:RETURNSPOLICY

Jeśli jesteś customerem biznesowym, the obowiązujące zwroty policy są określone w Section [12].

W ramach Regulacji Sprzedaży Na Odległość, możesz cancel a distance  contract to purchase produkt lub produkty od nas w dowolnym momencie w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiednich produktów lub produktów (z zastrzeżeniem limitations ustawionych o ut below).

Aby w ten sposób  anulować contract, musisz dać nam napisane notice of  cancellation.  [You will not mają jakiekolwiek prawo such insofar jak umowa dotyczy to:

 • dostawa produktów any, które stanowią gamę produktów Ngenco, która została rozpieczętowana / otwarta przez you.
 • dostawa produktów, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych, z którymi nie możemy się spierać; (
 • dostawa towarów wykonanych zgodnie ze specyfikacjami lub wyraźnie personalizowanych; lub
 • podaż mazi przez reason o naturze their cannot be returned or are liable to pogarszają się lub szybko wygasają.

Jeśli  anulujesz    contract na tej podstawie, musisz promptly zwrócić nam produkty, w tym samym stanie, w którym je otrzymałeś.

 • Jeśli zawrzeszumowę na this basis, będziesz be refunded w całości (w tym koszt of wysłania produktu to ty). Będziesz jednak odpowiedzialny za paying  cost zwrotu produktu to us.
 • Jeśli anulujesz umowę na tej podstawie i nie zwrócisz nam produktów, możemy odzyskać produkty and charge you for costs wecurs in doing so. Podobnie, jeśli zwrócisz produkty na nasz koszt, możesz przekazać ten wydatek on to you.

10. KONSUMENCI:STATUTORYRIGHTS

Jeśli jesteś konsumentem,  wszelkie posągi rights, które posiadasz, które mogą być wyłączone lub ograniczone, nie będą miały wpływu na warunki sprzedaży.

11. KLIENCI BIZNESOWI:OGRANICZENIEWARRANTIES

Niniejsza sekcja ma zastosowanie wyłącznie do klientów biznesowych, a nie konsumentów.

Warrant do biznesu customers, że produkty zakupione from our website will:

 • są zgodne we wszystkich istotnych aspektach z dowolnąspecyfikacją aplikacji of takich produktów [opublikowane na naszej stronie webbite / wydane przez nas]; and
 • (b) być wolne od pochodnych w materialach i wykonaniu przez okres of [12 miesięcy] od daty dostawy products.

Niniejsze   warunki sprzedaży określają pełną treść naszych obligacji i liabilities  w odniesieniu do produktów dostarczanych klientom biznesowym na mocy niniejszej Umowy. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i z zastrzeżeniem sekcji [15 akapit pierwszy], wszystkie postanowienia, gwarancje lub inne warunki dotyczące produktów, które w przeciwnym razie mogłyby być dorozumiane w umowie z klientem biznesowym zgodnie z niniejszymi warunkami sprzedaży are expressly exclued.

 1. 12. KLIENCI BIZNESOWI: POLITYKA ZWROTÓW

Niniejsza  sekcja dotyczy firm customerów, a nie consumerów. Jeśli jesteś konsumentem, stosowna polityka zwrotów jest ustawiona w Section [9].

Zgodnie z naszymi wskazówkami, produkty mogą zostać zwrócone do nas tylko za naszą uprzednią zgodą [w Twoim expense]. Wszelkie produkty zwrócone w ramach niniejszej Section nie będą przedmiotem zwrotów any or zamienników, a you will continue to beliable for payment of the price of such pro ducts.

W przypadku, gdy zwrócisz nam produkty zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji, a w naszej uzasadnionej opinii produkty te nie są zgodne z gwarancjami określonymi w sekcji [11], będziesz uprawniony do produktów zastępczych (jeśli dostępne są zamienniki) lub, jeśli wyrazimy na to zgodę, zwrot ceny zapłaconej za te produkty (w tym wszystkich opłat za dostawę).

13. REFUNDS

Jeśli   anulujesz umowę, a czy masz prawo do zwrotu, zazwyczaj zwrócimy wszelkie pieniądze otrzymane od Ciebie przy użyciu tej samej metody, której używasz do zapłaty za zakup. Przetworzymy należny Ci zwrot pieniędzy tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie, w ciągu 14 dni od dnia, otrzymamy twój ważny notice of cancellation.

14. FORCE MAJEURE

W tym Section and Section [15] poniżej, “zdarzenie siły wyższej” oznacza:

 • każde zdarzenie, w którym odbywa się beyond oyour reasonable control.
 • niedostępność surowych materiali, składników lub produktów; and/or
 • awaria zasilania, spory zbiorowe dotyczą każdej strony trzeciej,

regulacje rządowe, pożary, powodzie, katastrofy, zamieszki społeczne, ataki terroristów, wojny lub pandemicy.

W przypadku gdy zdarzenie siły wyższej powoduje niewykonanie lub zaniedbanie  w nas zobowiązań performing our wynikających z niniejszych warunków sprzedaży, zobowiązania te zostaną zawieszone na czas trwania of the force majeure event.

[Jeśli dowiemy się o zdarzeniu siły wyższej, które powoduje lub może spowodować niepowodzenie lub opóźnienie w wykonywaniu przez nas naszych działań zgodnie z niniejszymi warunkami sprzedaży, niezwłocznie powiadomimy Cię.] [Weźmiemy rea schody strefowe w celu mitygacji effects dowolnego force majeure event.]

15. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Żadne z postanowień o sprzedaży nie będzie:

 • ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność strony za śmierć or personal injury resulting from negligence.
 • ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność strony za oszustwo lub oszukańcze błędne przedstawienie przez stronę that.
 • ograniczyć wszelką odpowiedzialność strony in w jakikolwiek sposób that jest not permitted under applicable law lub wyłączyć wszelką odpowiedzialność strony that może not być excluded under applicable prawo. Jeśli jesteś konsumentem, wszelkie prawa statutowe, które you have, które nie mogą być excluded lub limited, nie będą miały wpływu na terms sprzedaży.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji [i elsewhere w warunkach sprzedaży]:

 • podlegają poprzedniemu paragrafowi.
 • regulują zobowiązania all arising na mocy tych warunków of sale or w odniesieniu do  przedmiotu warunków sprzedaży, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) i naruszenia ustawowego obowiązku. [Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie w  respect wszelkich strat wynikających ze zdarzenia siły wyższej.

[Nie będziemy liable to you w respect jakichkolwiek business losses, takich jak loss of or damage to profits, income, revenue, use, pr  oduction, anticipated savings, business, contracts, commercial opportunities or goodwill.]

[Jeśli jesteś zwyczajem biznesowym,]  nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika w odniesieniu do jakichkolwiek strat lub corruption of jakichkolwiek danych, bazy danych lub software.]

[Jeśli jesteś klientem biznesowym,] nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie w odniesieniu do jakichkolwiek szczególnych, pośrednich lub wynikowych strat lub szkód.

[Jeśli jesteś klientem biznesowym,] nasza łączna odpowiedzialność z Tobą zgodnie z warunkami sprzedaży nie przekroczy większego of:

 • całkowita kwota zapłacona i należna nam przez Ciebie zgodnie z warunkami sprzedaży. ]

16. KLIENCI BIZNESOWI: ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jeśli jesteś klientem biznesowym, niniejszym zabezpieczasz nas i nie zobowiązujesz się do zwolnienia nas z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, straty, szkody, wydatki i koszty (w tym opłaty prawne i kwoty zapłacone w ramach rozliczenia of wszelkie demand, działania lub roszczenia) arising , bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z Twoich zobowiązań na mocy warunków sprzedaży.

CANCELLACJA KONTRAKTOWA

Możemy anulować umowę na dostawę produktów wykonanych zgodnie z niniejszymi warunkami sprzedaży natychmiast za pisemnym powiadomieniem, jeśli nie zapłacisz, w całości, jakiejkolwiek kwoty należnej nam undr contract lub commit jakiekolwiek istotne naruszenie of yoyour obligations to nas w ramach co  ntract.

Jeśli jesteś klientem biznesowym, anulujemy umowę na dostawę produktów wykonanych zgodnie z niniejszymi warunkami sprzedaży if:

 • przestajesz trade.
 • youbecome insolvent or unable to pay yoyour debts within the meaning of the Insolvency legislation applicable to you
 • osoba (w tym posiadacz opłaty lub innych odsetek security) jest

wyznaczone to zarządzać lub wziąć control z whole or part of swoje business or assets lub zawiadomienie o zamiarze appoint takiego person is given lub dokumenty  reelating do takiego appo intment jest złożony  w każdym court.

 • zdolność twoich kredytów do podjęcia jakichkolwiek działań w celu wyegzekwowania długów their jest suspendded, ograniczona lub uniemożliwiona, lub niektórzy lub wszyscy z twoich creditors akceptują, przez agreement lub na podstawie nakazu sądowego,  amount of less than sumy owing do nich in satisfaction sum those;  or
 • ustanawia się każdy proces, który could lead to ty being rozpuszczony i your assets są dystrybuowane do twoich kredytobiorców, shareholders or innych contributors.

18. KONSEKWENCJE ANULOWANIA

Po anulowaniu contract zgodnie z section [17]:

we przestanie mieć wszelkie obligation to dostarczać produkty that są niedostarczone w the date of cancellation.

 • nadal będziesz mieć obowiązek zapłatyza produkty, które zostały dostarczone w dniu anulowania (bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, które możemy mieć do odzyskania produktów); and
 • wszystkie pozostałe postanowienia niniejszych warunków sprzedaży przestaną obowiązywać, z wyjątkiem tego, że sekcje [8, 11, 12, 15, 16, 18 i 20] pozostaną w mocy po rozwiązaniu umowy i pozostaną nienaruszone.

19. ZAKRES NINIEJSZYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY OF

These terms of sale nie stanowią or zawierają żadnego cesjonariusza lub licencce of jakichkolwiek intellectualnych praw własności, nie regulują licensingu works (w tym sof  tware i literary works) składające się lub przechowywane w produktach i nie regulują świadczenia jakichkolwiek usług przez nas lub jakąkolwiek stronę trzecią w związku z products.

20. OGÓLNETERMS

Będziemy traktować wszystkie Twoje osobiste informacje, które zbieramy in connection with Twój order zgodnie z warunkami [naszej polityki prywatności]; korzystanie z naszej strony internetowej będzie podporządkowane [naszym warunkom korzystania z naszej strony internetowej]..

Umowy w ramach tych terms of sprzedaż may only być varied przez instrument in writing signed by zarówno Ty, jak i my. Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze warunki sprzedaży, ale takie zmiany nie wpłyną na warunki wszelkich contracts, które entered into with you.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne  lub niewykonalne przez właściwy sąd, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy, a takie niewykonalne lub niewykonalne provisions or portion thereof will zostaną uznane za omitted.

Żadne zrzeczenie    się jakichkolwiek zastrzeżeń  dotyczących niniejszych warunków sprzedaży, whether przez conduct lub otherwise, w jednym lub kilku instances, nie będzie uważane za further lub continuing  odstąpienie od tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych warunków sprzedaży.

Możesz  cedować, obciążać, zawierać umowy sub lub otherwise transfer dowolne z twoich rights lub zobowiązań wynikających z niniejszych warunków sprzedaży. Każda próba zrobienia tego przez Ciebie będzie zerowa i void. Możemy cedować, obciążać,  sub-contract or otherwise transfer any of our rights lub zobowiązania wynikające z niniejszych warunków sprzedaży, w dowolnym momencie –   pod warunkiem, że jesteś konsument, który such action does not serve to reduce the guarantees benefiting you zgodnie z niniejszymi warunkami  sale.

Każda umowa na podstawie warunków sprzedaży jest made for benefit tych stron do it and nie ma na celu korzyści lub być egzekwowalne przez jakikolwiek other person. Zgoda stron na rozwiązanie, unieważnienie lub wyrażenie zgody na jakiekolwiek zmiany, zmiany, zrzeczenie się lub ugodę na mocy takich umów nie wymaga zgody żadnej osoby, która nie jest stroną umowy rewanżowej.

Podpunkt do pierwszego akapitu sekcji [15]: warunki sprzedaży zawierają całą umowę i zrozumienie of parties in relation to purchase of products from oyour website i zastępują wszystkie poprzednie agre ustalenia i porozumienia między

strony w związku z zakupem productów na naszej stronie internetowej, a każda ze stron przyjmuje do wiadomości, że żadne oświadczenia, które nie zostały wyraźnie zawarte w tych warunkach of sprzedaż have zostały złożone przez lub na behalf drugiego party in relation do zakupu produktów z naszej website.

Niniejsze warunki sprzedaży będą zarządzane i interpretowane zgodnie z angielskim Law.

Sądy Anglii i Walii będą miały możliwość rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z warunków sprzedaży lub w związku z nimi.

21. ABOUTPL

Nasza pełna nazwa is Ngenco Limited

Nasz address is Unit 4, West Court,  Buntsford Park Road, B60 3DX Wielka Brytania.

 1. 22. PROFESJONALNEPRODUKTY

Ngenco Ultra-Fast Paint Protection Spray nie jest produktem Do it Yourself (DIY) – został zaprojektowany do użytku profesjonalnego wyłącznie przez autoryzowanego instalatora Ngenco.

Profesjonalny sprzęt, otoczenie i umiejętności są niezbędne, aby prawidłowo korzystać z produktu. Konsekwencje nieprawidłowej instalacji tego produktu mogą być poważne zarówno dla pojazdu, jak i dla Twojego health.

Dokonując tego zakupu, potwierdzasz, że masz kwalifikacje do pomyślnego korzystania z tego produktu.